Nr Karty
422/2017
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Opis dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa nowego osadnika wstępnego oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach
Znak sprawy
Ek-I.6220.20.2017
Dokument wytworzył
Prefeta-RduchK dnia 11 października 2017
Dokument zatwierdził
KuznikJ dnia 11 października 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 013
Publikacja: 13 października 2017 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 13 października 2017 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)