Nr Karty
429/2017
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30)
Nazwa dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30)
Opis dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30)
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera
Znak sprawy
Ar-III.6721.2.2016
Dokument wytworzył
Prezydent Miasta Rybnika dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 16 października 2017 r. Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III)
Aktualizacja: 16 października 2017 r. Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III)