Nr Karty
441/2017
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Rudzkiej/Stalowej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.616.2017
Dokument wytworzył
EDF POLSKA S.A. z siedzibą: ul. Podmiejska; 44 - 207 Rybnik dnia 19 października 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 19 października 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 23 października 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 23 października 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)