Nr Karty
447/2017
Temat dokumentu
Karta informacyjna - decyzja
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew rosnących przy ulicach Mariańskiej 8, Piasta 8 i 13, Wyzwolenia 10 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.568.2017
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 23 października 2017
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Rafał Kołodziej – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska dnia 23 października 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 23 października 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 23 października 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)