Nr Karty
453/2017
Temat dokumentu
ochrona wód
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnegoq
Opis dokumentu
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu
Obszar, którego dotyczy dokument
odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu
Znak sprawy
Ek-I.6341.55.2017
Dokument wytworzył
EuroEkoPol Leszek Kamiński, Katowice dnia 24 października 2017
Dokument zatwierdził
nie dotyczy dnia
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
teren poza Rybnikiem
Uwagi
teren poza Rybnikiem
Publikacja: 26 października 2017 r. Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 26 października 2017 r. Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I)