Nr Karty
488/2017
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wnisoek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Przemysłowej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.700.2017
Dokument wytworzył
Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. z siedziba: ul. Przemysłowa 1; 44 - 203 Rybnik dnia 14 listopada 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 14 listopada 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 27 listopada 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 27 listopada 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)