Nr Karty
490/2017
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Przetwarzanie odpadów dotyczy demontażu odpadów wielkogabarytowy i eksploatowanej w zakładzie instalacji grzewczej
Obszar, którego dotyczy dokument
Zmiana dotyczyła dodania nowego rodzaju odpadu dopuszczonego do przetwarzania
Znak sprawy
Ek-I.6233.13.2016
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 30 listopada 2017
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 30 listopada 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 30 listopada 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 30 listopada 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)