Nr Karty
503/2017
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Opis dokumentu
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu w Rybniku pomiędzy ulicami Kotucza i Cegielnianą
Znak sprawy
Ek-I.6220.26.2017
Dokument wytworzył
Prefeta-RduchK dnia 7 grudnia 2017
Dokument zatwierdził
KuznikJ dnia 7 grudnia 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 013
Publikacja: 7 grudnia 2017 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 7 grudnia 2017 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)