Nr Karty
515/2017
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1006A, przy ul. Skłodowskiej Curie 1 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
Znak sprawy
Ek-I.6222.67.2017
Dokument wytworzył
P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa dnia 15 grudnia 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 20 grudnia 2017 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 20 grudnia 2017 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)