Nr Karty
4/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.724.2017
Dokument wytworzył
INFOPAKT S.C. z siedziba: ul. Przewozowa 4; 44 - 206 Rybnik dnia 21 listopada 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 21 listopada 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 2 stycznia 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 2 stycznia 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)