Nr Karty
10/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Działania prowadzone przez Greif Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku dotyczą instalacji do rozdrabniania tworzyw sztucznych w celu wykonania materiału wyjściowego do produkcji plastikowych elementów, eksploatowanej w zakładzie położonym w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Decyzja dotyczy zmiany ilości jednego z rodzajów odpadów przeznaczonego do przetwarzania
Znak sprawy
Ek-I.6233.22.2015
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 4 grudnia 2017
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 4 grudnia 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 4 stycznia 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 4 stycznia 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)