Nr Karty
18/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących przy ulicy Mariańskiej
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.759.2017
Dokument wytworzył
Osoba fizyczna dnia 4 grudnia 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 4 grudnia 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 11 stycznia 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 11 stycznia 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)