Nr Karty
30/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Opis dokumentu
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Dostosowanie ZPMW Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice do produkcji paliw niskoemisyjnych
Znak sprawy
Ek-I.6220.33.2017
Dokument wytworzył
Prefeta-RduchK dnia 25 stycznia 2018
Dokument zatwierdził
KuznikJ dnia 25 stycznia 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 25 stycznia 2018 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 25 stycznia 2018 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)