Nr Karty
36/2018
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 53609 Rybnik (35275 KRY_RYBNIK_HALLERA) zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Gen. Hallera 6
Obszar, którego dotyczy dokument
44-200 Rybnik, przy ul. Gen. Hallera 6
Znak sprawy
Ek-I.6222.69.2017
Dokument wytworzył
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa dnia 27 grudnia 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 30 stycznia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 30 stycznia 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)