Nr Karty
58/2018
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr RYB1522 A, ul. Brzezińska 8a w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6222.9.2018
Dokument wytworzył
P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa dnia 23 lutego 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 28 lutego 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 28 lutego 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)