Nr Karty
66/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na zbieranie odpadów
Opis dokumentu
Zmiana pozwolenia dotyczyła zwiększenia ilości części wytwarzanych odpadów, dodania nowych rodzajów odpadów oraz włączenia do decyzji zezwolenia na zbieranie odpadów - DB Cargo Polska S.A., ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze
Obszar, którego dotyczy dokument
Wytwarzanie i zbieranie odpadów dotyczy Jednostki Biznesowej Tabor położonej w Rybniku przy ul. Kłokocińskiej 51
Znak sprawy
Ek-I.6221.12.2017
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 16 lutego 2018
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 16 lutego 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 13 marca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 13 marca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)