Nr Karty
88/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Odmowa udzielenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Odmowa udzielenia F.U.H.B. MARBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Chwałowickiej 64C zezwolenia na przetwarzanie odpadów, które miało dotyczyć przesiewania odpadów w mobilnym urządzeniu, w celu uzyskania materiału przydatnego do zagospodarowa
Obszar, którego dotyczy dokument
Przetwarzanie odpadów planowane w Rybniku przy ul. Chwałowickiej 64C
Znak sprawy
Ek-I.6233.2.2018
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 6 marca 2018
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 6 marca 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 27 marca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 27 marca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)