Nr Karty
111/2018
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)
Nazwa dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)
Opis dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)
Obszar, którego dotyczy dokument
obszar w rejonie ulicy Brackiej
Znak sprawy
Ar-III.6721.9.2016
Dokument wytworzył
Prezydent Miasta Rybnika dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury- Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 055, tel. 0 32 43-92-055
Publikacja: 26 kwietnia 2018 r. Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)
Aktualizacja: 26 kwietnia 2018 r. Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)