Nr Karty
113/2018
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44)
Obszar, którego dotyczy dokument
rejon ulicy ks. Piotra Skargi
Znak sprawy
Ar-III.6721.4.2017
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 13 kwietnia 2018
Dokument zatwierdził
dnia
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 27 kwietnia 2018 r. Sebastian Witek (Inspektor MPU)
Aktualizacja: 27 kwietnia 2018 r. Sebastian Witek (Inspektor MPU)