Nr Karty
117/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna - decyzja
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 244A w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.244.2018
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 2 maja 2018
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Rafał Kołodziej – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska dnia 2 maja 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 2 maja 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 2 maja 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)