Nr Karty
120/2018
Temat dokumentu
karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie krzewów
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 42m2 krzewów rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 14 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.251.2018
Dokument wytworzył
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą: ul. Chabrowa 1; 44 - 210 Rybnik dnia 3 kwietnia 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 3 kwietnia 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 2 maja 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 2 maja 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)