Nr Karty
124/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Opis dokumentu
Zbieranie odpadów prowadzone na terenie położonym w Rybniku przy ul. Sosnowej 5 - RADMET Radosław Iwaszkiewicz z siedzibą w Szczerbicach przy ul. Granicznej 7
Obszar, którego dotyczy dokument
Punkt skupu złomu
Znak sprawy
Ek-I.6233.14.2018
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 4 maja 2018
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 4 maja 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 10 maja 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 10 maja 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)