Nr Karty
126/2018
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Opis dokumentu
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie „Rzeźnictwo-Wędliniarstwo” S.C. Woźniczka Antoni, Woźniczka Maria, Woźniczka – Fojcik Ewa w Rybniku, przy ul. Wolnej 159
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Wolna 159, 44-203 Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6225.4.2018
Dokument wytworzył
CieslikM dnia 11 maja 2018
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 11 maja 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 11 maja 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 11 maja 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)