Nr Karty
127/2018
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)
Nazwa dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Opis dokumentu
Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)
Obszar, którego dotyczy dokument
rejon ulicy Brackiej
Dokument wytworzył
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury- Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 11 maja 2018 r. Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)
Aktualizacja: 11 maja 2018 r. Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)