Nr Karty
133/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna - decyzja
Nazwa dokumentu
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew i odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 1 sztuki
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Lompy 9 z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.257.2018
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 14 maja 2018
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik – Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 14 maja 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 14 maja 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 14 maja 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)