Nr Karty
137/2018
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obszar, którego dotyczy dokument
rejon ulicy Rudzkiej
Znak sprawy
Ar-III.6721.14.2017
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 8 maja 2018
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 pok. 056
Publikacja: 17 maja 2018 r. Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent MPU)
Aktualizacja: 17 maja 2018 r. Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent MPU)