Nr Karty
139/2018
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowe Rybnik Niewiadom II (35004N!) operatora Orange Polska S.A. w Rybniku przy ul. Sportowej 109
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Sportowa 109, 44-273 Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6222.13.2018
Dokument wytworzył
Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa dnia 29 marca 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 17 maja 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 17 maja 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)