Nr Karty
142/2018
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1)
Nazwa dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Opis dokumentu
Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1)
Obszar, którego dotyczy dokument
rejon ulicy Zebrzydowickiej
Znak sprawy
Ar-III.6721.2.2015
Dokument wytworzył
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku dnia 8 maja 2018
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 18 maja 2018 r. Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent MPU)
Aktualizacja: 18 maja 2018 r. Daria Wrzeszkiewicz (Młodszy Referent MPU)