Nr Karty
167/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów z dnia 8.10.2012 r. nr Ek-I.6221..10.2012, udzielonego Rybnickiej Fabryce Maszyn "RYFAMA" S.A. z Rybnika
Obszar, którego dotyczy dokument
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację, dopuszczenia do wytwarzania nowych rodzajów odpadów oraz zwiększenia ilości już wytwarzanych odpadów
Znak sprawy
Ek-I.6221.11.2016
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 5 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 5 czerwca 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Obecnie prowadzący instalację: FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach. Zakład w Rybniku przy ul. Chrobrego 39: FAMUR S.A. Systemy Ścianowe Ryfama Oddział w Rybniku
Publikacja: 6 czerwca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 6 czerwca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)