Nr Karty
170/2018
Temat dokumentu
karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.390.2018
Dokument wytworzył
Osoby fizyczne dnia 11 maja 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 11 maja 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 11 czerwca 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 11 czerwca 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)