Nr Karty
174/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna - decyzja
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.460.2018
Dokument wytworzył
dnia 13 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik – Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 13 czerwca 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 13 czerwca 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 13 czerwca 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)