Nr Karty
175/2018
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2)
Nazwa dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Opis dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
rejon ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego
Znak sprawy
Ar-III.6721.13.2017
Dokument wytworzył
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku dnia 6 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 13 czerwca 2018 r. Joanna Beracz (Inspektor MPU)
Aktualizacja: 13 czerwca 2018 r. Joanna Beracz (Inspektor MPU)