Nr Karty
179/2018
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44)
Nazwa dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Opis dokumentu
Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44)
Obszar, którego dotyczy dokument
rejon ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44)
Znak sprawy
Ar-III.6721.4.2017
Dokument wytworzył
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku dnia 7 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury- Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 20 czerwca 2018 r. Sebastian Witek (Inspektor MPU)
Aktualizacja: 20 czerwca 2018 r. Sebastian Witek (Inspektor MPU)