Nr Karty
180/2018
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40)
Nazwa dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Opis dokumentu
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Rejon ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej
Znak sprawy
Ar-III.6721.2.2017
Dokument wytworzył
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku dnia 15 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 20 czerwca 2018 r. Kinga Witek (Podinspektor MPU)
Aktualizacja: 20 czerwca 2018 r. Kinga Witek (Podinspektor MPU)