Nr Karty
181/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Opis dokumentu
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej (SE) 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV
Znak sprawy
Ek-I.6220.8.2018
Dokument wytworzył
Prefeta-RduchK dnia 19 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
KuznikJ dnia 19 czerwca 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 013
Publikacja: 20 czerwca 2018 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 20 czerwca 2018 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)