Nr Karty
183/2018
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Opis dokumentu
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanej na terenie salonu samochodowego "Uliarczyk" Sp. z o.o.
Obszar, którego dotyczy dokument
44-274 Rybnik. ul. Żwirowa 2
Znak sprawy
Ek-I.6225.5.2018
Dokument wytworzył
"Uliarczyk" Sp. z o.o., ul. Żwirowa 2, 44-274 Rybnik dnia 19 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 21 czerwca 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 21 czerwca 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)