Nr Karty
184/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wygaszenie w części zezwolenia na zbieranie odpadów
Opis dokumentu
Zezwolenie dotyczy Pana Przemysława Sobika - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Skup-Met Przemysław Sobik, ul. Świerklańska 41, 44-264 Jankowice
Obszar, którego dotyczy dokument
Wygaszenie zezwolenia w części dotyczącej lokalizacji w Rybniku przy ul. Sosnowej
Znak sprawy
Ek-I.6233.47.2014
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 23 maja 2018
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 23 maja 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 25 czerwca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 25 czerwca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)