Nr Karty
185/2018
Nazwa dokumentu
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Opis dokumentu
Zezwolenie na zbieranie odpadów w punkcie skupu złomu, prowadzonym przez Radosława Iwaszkiewicza - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: RADMET Radosław Iwaszkiewicz, ul. Graniczna 7, 44-293 Szczerbice
Obszar, którego dotyczy dokument
Działalność prowadzona w Rybniku przy ul. Sosnowej
Znak sprawy
Ek-I.6233.14.2018
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 4 maja 2018
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 4 maja 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 25 czerwca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 25 czerwca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)