Nr Karty
186/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Opis dokumentu
Zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w Rybniku, prowadzone przez Bioodpady.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4
Obszar, którego dotyczy dokument
Działalność prowadzona w Rybniku przy ul. Rycerskiej 101
Znak sprawy
Ek-I.6233.12.2018
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 15 maja 2018
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 15 maja 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 25 czerwca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 25 czerwca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)