Nr Karty
187/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.469.2018
Dokument wytworzył
Spółdzilenia Mieszkaniwoa "CENTRUM" z siedzibą: ul. Śląska 18; 44 - 206 Rybnik dnia 11 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 11 czerwca 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 27 czerwca 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 27 czerwca 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)