Nr Karty
194/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Powstawanie odpadów związane z prowadzeniem przez NOWOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zakładu zajmującego się produkcją hydrauliki sterowniczej dla górnictwa oraz rozjazdów kolejowych
Obszar, którego dotyczy dokument
Zwiększenie ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania oraz dodanie nowych rodzajów odpadów dopuszczonych do wytwarzania w zakładzie położonym przy ul. Pod Lasem 50 D
Znak sprawy
Ek-I.6221.4.2017
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 29 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 29 czerwca 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 29 czerwca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 29 czerwca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)