Nr Karty
197/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Jankowickiej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.464.2018
Dokument wytworzył
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku z siedizbą: ul. Reymonta 2; 44 - 200 Rybnik dnia 12 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 12 czerwca 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 20 lipca 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 20 lipca 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)