Nr Karty
199/2018
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji
Opis dokumentu
Zgłoszenie informacji o zaprzestaniu emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT22242 Rybnik Elektrownia zlokalizowanej na żelbetowym kominie na terenie elektrowni w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej 1
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Podmiejska 1. 44-207 Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6222.25.2018
Dokument wytworzył
PL2014 Sp. z o.o., Al .Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa dnia 27 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 20 lipca 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 20 lipca 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)