Nr Karty
200/2018
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1040_A w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 117
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Zebrzydowicka 117, 44-210 Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6222.26.2018
Dokument wytworzył
P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa dnia 29 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 20 lipca 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 20 lipca 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)