Nr Karty
201/2018
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opis dokumentu
Zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej LEMANS_TENNECO_RYBNIK, ul. Orzepowicka 15a w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
ul. Orzepowicka 15 a, 44 - 217 Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6222.29.2018
Dokument wytworzył
Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa dnia 5 lipca 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 20 lipca 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 20 lipca 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)