Nr Karty
202/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Opis dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej (SE) 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV
Znak sprawy
Ek-I.6220.8.2018
Dokument wytworzył
Prefeta-RduchK dnia 19 lipca 2018
Dokument zatwierdził
KolodziejR dnia 19 lipca 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 013
Publikacja: 23 lipca 2018 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 23 lipca 2018 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)