Nr Karty
203/2018
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT_20873_Rybnik_Kłokocińska_A2_52174 w Rybniku przy ul. Kłokocińskiej 51
Obszar, którego dotyczy dokument
44-251 Rybnik, ul. Kokocińska 51
Znak sprawy
Ek-I.6222.30.2018
Dokument wytworzył
Atem-Polska Sp. z o.o. ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia dnia 20 lipca 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 25 lipca 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 25 lipca 2018 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)