Nr Karty
204/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zmiana zezwolenia na wytwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Przetwarzanie odpadów dotyczy wytwarzania kruszywa na bazie opadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z Rybnika
Obszar, którego dotyczy dokument
Zmiana w zakresie adresu siedziby spółki
Znak sprawy
Ek-I.6233.28.2013
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 28 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 28 czerwca 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Zmiana nazwy ulicy w myśl Zarządzenia Zastępczego Wojewody Śląskiego
Publikacja: 25 lipca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 25 lipca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)