Nr Karty
205/2018
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Przetwarzanie odpadów dotyczy wytwarzania kruszywa na bazie odpadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z Rybnika
Obszar, którego dotyczy dokument
Zmiana w zakresie adresu siedziby spółki
Znak sprawy
Ek-I.6233.3.2018
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 28 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 28 czerwca 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Zmiana nazwy ulicy w myśl Zarządzenia Zastępczego Wojewody Śląskiego
Publikacja: 25 lipca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 25 lipca 2018 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)