Nr Karty
207/2018
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 52 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sygnały w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.487.2018
Dokument wytworzył
Osoba fizyczna dnia 20 czerwca 2018
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 20 czerwca 2018
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 1 sierpnia 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)
Aktualizacja: 1 sierpnia 2018 r. Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I)